Magyar-Dán szótár »

rend jelentése dánul

MagyarDán
Rend (rendszertan)

Orden (biologi)

rendelet

regeringslov

Rendezés (programozás)

Sorteringsalgoritme

Rendfokozat

Militær rang

rendőri hatalom

politistyrke

Rendőrség

Politi

rendőrség

politi

rendőrségi törvény

politilovgivning

Rendszer

System

rendszer

systemn

Rendszermag

Kerne (styresystem)

Rendszertan

Taksonomi

rendszertan

taksonomi

adatfeldolgozó rendszer

databehandlingssystem

agrorendszer

agrosystem

analitikai berendezés

analyseapparatur

audiovizuális berendezés

audiovisuelt udstyr

berendezés

udstyr

bibliográfiai információs rendszer

bibliografisk informationssystem

biotóp rend

biotopklasse

bírósági rendszer

retssystem

Család (rendszertan)

Familie (biologi)

csomagolóanyag-visszaváltási rendszer

pantordning for emballage

dokumentálási rendszer

dokumentationssystem

Domén (rendszertan)

Domæne (biologi)

Domonkos-rend

Dominikanerordenen

döntéstámogatási rendszer

beslutningsstøttesystem

EK rendelet

EF-forordning

EK rendelet a környezetgazdálkodásról és auditálásról

EF-forordning om miljøstyring og miljørevision

EK rendelet a létező vegyi anyagokról

EF-forordning om eksisterende stoffer

elektrotechnikai berendezés

elektroteknisk udstyr

elszámolási rendszer

regnskabssystem

Emésztőrendszer

Fordøjelsessystemet

endokrin rendszer

endokrint system

energiaelosztó rendszer

energifordelingssystem

épített csatornarendszer

konstrueret drænsystem

építőipari berendezés

bygge- og anlægsmateriel

Erődrendszer

Fæstningsværk

Európai Monetáris Rendszer

det europæiske monetære system

det europæiske monetære system (EMS)

12

További keresési lehetőségek:

MagyarDán