Lengyel-Angol szótár »

oze angolul

LengyelAngol
OZE

RES

Ozeasz noun

Hoseanoun
book of the Bible

Hoseanoun
prophet

babcia klozetowa

toilet granny

Biłozerśke noun

Bilozerskenoun
city

Haloze

Haloze

klozet noun

flush toiletnoun
toilet that uses water to remove waste

powder roomnoun
ladies room

toiletnoun
fixture used for urination and defecation

toilet bowlnoun
receptacle designed to receive the dejections of humans

toilet seatnoun
seat of a toilet

kozera noun

trumpnoun
suit that outranks all others

Księga Ozeasza noun

Hoseanoun
book of the Bible

marmozeta noun

marmosetnoun
small monkey

Mozela noun

Mosellenoun
river

muszla klozetowa noun

toilet bowlnoun
receptacle designed to receive the dejections of humans

nie bez kozery

not groundlessly

not without reason

nierozerwalnie

indissolubly

nierozerwalnie adverb

inextricablyadverb

nierozerwalny

inextricable

Nowozelandczyk

Kiwilander

Nowozelandczyk noun

New Zealandernoun
a person from New Zealand or of New Zealand descent

Nowozelandka noun

New Zealandernoun
a person from New Zealand or of New Zealand descent

New Zealandressnoun
female New Zealander

nowozelandzki noun

New Zealandnoun
attributive form - relating to New Zealand

nowozelandzki adjective

New Zealandicadjective
of New Zealand

ogorzałka nowozelandzka noun

New Zealand scaupnoun
Aythya novaeseelandiae

perkozek noun

dabchicknoun
type of bird

little grebenoun
bird

pornozemsta

revenge porn

pozer noun

exhibitionistnoun
one who attempts by their behaviour to draw attention to themselves

poseurnoun
one who affects some behaviour, style, attitude or other condition, often to impress or influence others

pozerka noun

exhibitionistnoun
one who attempts by their behaviour to draw attention to themselves

pozew noun

lawsuitnoun
case where a court is needed to resolve differences

prognozer noun

forecasternoun
A person who predicts future outcomes based on current and past evidence.

prozelita noun

proselytenoun
one who has converted to a religion

prozelityzm noun

proselytismnoun
proselytizing or being a proselyte

przymrozek

ground frost

przymrozek noun

black frostnoun
cold freezing and turning vegetation black

12