Lengyel-Angol szótár »

moc jelentése angolul

LengyelAngol
Moc

Power (physics)

moc

power

power (physics)

móc

can

moc energii elektrycznej

electric power

Mocz

Urine

mocz m

urine

Mocznik

Urea

cewka moczowa f

urethra

Dna moczanowa

Gout

Emocja

Emotion

jamochłon

coelenterate

obraz wzmocniony

image enhancement

opona samochodowa

car tyre

pełnomocnictwo do kontrolowania

controlling authority

Pierwsza pomoc

First aid

pojazd samochodowy

motor vehicle

polityka dotycząca udzielania pomocy socjalnej i humanitarnej

aid policy

polityka umocnienia

enlargement policy

pomoc dla ofiar katastrof

disaster relief

pomoc finansowa

financial aid

financial assistance

pomoc gospodarcza

economic support

pomoc humanitarna

humanitarian aid

pomoc kredytowa

credit assistance

pomoc międzynarodowa

international assistance

pomoc na rzecz rozwoju

development aid

pomoc na wypadek awarii

emergency relief

pomoc publiczna

public aid

pomocy!, ratunku!

help

program umocnienia

enlargement programme

promocja handlu i przemysłu

promotion of trade and industry

Przemoc

Violence

przemysł samochodowy

automobile industry

motor vehicle industry

Samochód

Automobile

samochód

automobile

samochód m

car

Samochód ciężarowy

Truck

samochód ciężarowy

lorry

12

További keresési lehetőségek:

LengyelAngol