Latin-Magyar szótár »

sdg {soli deo gloria} jelentése magyarul

LatinMagyar
S.D.G. (Soli Deo Gloria)

egyedül Istené a dicsőség

SDG (Soli Deo gloria)

egyedül Istené a dicsőség

SD.I.G. (Soli Deo Immortali gloria)

Egyedül a Halhatatlan Istené a dicsőség

S.D.LA.G. (soli Deo laus, amor, gloria)

egyedül Istené dicséret, szeretet és a dicsőség

SD.L.H.G. (Soli Deo laus, honor, gloria)

Egyedül Istené a dicséret, tisztelet és a dicsőség

SD.T.O.T.M.G. (Soli Deo Ter Optimo Ter Maximo gloria)

Egyedül a Hatalmas Szentháromság Istenné a dicsőség

soli Deo gloria!

egyedül Istennek {legyen} dicsőség!

egyedül Istené a dicsőség!

DO.M.G. (Deo Optimo Maximo gloria)

dicsőség a legfőbb Istennek

DL.E.G. (Deo laus et gloria)

Isten dicséretére és dicsőségére

LD.E.G. (laus Deo et gloria)

üdv és dicsőség Istennek

GI.E.D. (Gloria in excelsis Deo)

Dicsőség a magasságban Istennek

DS.L.H.G. (Deo sit laus, honor, gloria)

hála, tisztelet, dicsőség legyen Istennek

Soli [~orum] noun adjective
M

Soli {ciliciai város, Menander szülőhelye} főnév melléknév

soli

{solus 3 esz dat}

Deo [~us] noun adjective
F Gr

Ceres főnév melléknév

gloria [gloriae] noun
(1st) F

becsvágy főnév

dicsfény főnév

dicső tett főnév

dicsőség főnév

dicsőség {a mise egy részének elnevezésére a Gloria in excelsis Deo {Dicsőség a magasságban Istennek} liturgikus szöveg első szava alapján} főnév

dicsőségvágy főnév

fénykoszorú főnév

hírnév főnév

kérkedés főnév

sugárkorona főnév

Deo iuvante

Isten segítségével

vae soli!

jaj a magányosnak!

Deo gratias!

Istennek hála!

vae soli

jaj a magányosnak

concedente Deo

Isten engedelmével

gloria armenti

a csorda dísze

prohibente deo

Isten tilalma ellenére

Juvante Deo

Isten segítségével

clueo gloria

dicsérettel beszélnek róla

nec soli impar

egyenlő vagyok a Nappal {II. Fülöp spanyol király}

Deo volente (D.V.)

ha Isten is úgy akarja

Isten akaratával

T.S. ( Tua Sanctitas)

szentséged

t.s. (tibi soli)

csak neked