Hungarian-English dictionary »

reszkető meaning in English

HungarianEnglish
reszkető

trembling◼◼◼ noun
[UK: ˈtrem.bl̩ɪŋ] [US: ˈtrem.bl̩ɪŋ]

quivering◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkwɪ.vər.ɪŋ]

shaking◼◼◻ noun
[UK: ˈʃeɪkɪŋ] [US: ˈʃeɪkɪŋ]

shuddering◼◼◻ adjective
[UK: ˈʃʌ.dər.ɪŋ] [US: ˈʃʌ.dər.ɪŋ]

quaking◼◻◻ noun
[UK: ˈkweɪkɪŋ] [US: ˈkweɪkɪŋ]

shaky [shakier, shakiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃeɪk.i] [US: ˈʃeɪk.i]

dithery◼◻◻ adjective
[UK: dˈɪθəri] [US: dˈɪθɚri]

quavering◼◻◻ adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

tremulous◼◻◻ adjective
[UK: ˈtre.mjʊ.ləs] [US: ˈtre.mjə.ləs]

vibrant◼◻◻ adjective
[UK: ˈvaɪ.brənt] [US: ˈvaɪ.brənt]

aquiver noun adjective

ashake adjective
[UK: əʃˈeɪk] [US: əʃˈeɪk]

atremble adjective
[UK: ˈatrembəl] [US: ˈætrembəl]

bickering noun
[UK: ˈbɪk.ər.ɪŋ] [US: ˈbɪk.ər.ɪŋ]

doddery◼◼◼ adjective
[UK: ˈdɒ.də.ri] [US: ˈdɒ.də.ri]

flickery adjective
[UK: flˈɪkəri] [US: flˈɪkɚri]

quaky adjective
[UK: ˈkweɪk.ɪ] [US: ˈkweɪk.iː]

quavery adjective
[UK: ˈkweɪ.və.rɪ] [US: ˈkweɪ.və.riː]

shaken adjective
[UK: ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪkən]

shivery adjective
[UK: ˈʃɪ.və.ri] [US: ˈʃɪ.və.ri]

trembly adjective
[UK: ˈtrem.bli] [US: ˈtrem.bli]

tremulant◼◼◼ adjective
[UK: ˈtre.mjʊ.lənt] [US: ˈtre.mjʊ.lənt]

trepid adjective
[UK: trˈepɪd] [US: trˈepɪd]

trepidant adjective
[UK: trɪp.ɪ.dənt] [US: trɪp.ɪ.dənt]

vacillating adjective
[UK: ˈvæ.sɪ.leɪt.ɪŋ] [US: ˈvæ.sə.ˌlet.ɪŋ]

reszkető melléknév
növ

tremellose adjective
[UK: trˈemɪlˌəʊs] [US: trˈemɪlˌoʊs]

reszkető (hang) melléknév

wobbly adjective
[UK: ˈwɒ.bli] [US: ˈwɑː.bə.li]

reszkető fejű melléknév

niddle-noddle adjective
[UK: ˈnɪdl.ˌnɒdl] [US: ˈnɪdl.ˌnɒdl]

reszkető hang

tremulous voice[UK: ˈtre.mjʊ.ləs vɔɪs] [US: ˈtre.mjə.ləs ˌvɔɪs]

wobbly voice[UK: ˈwɒ.bli vɔɪs] [US: ˈwɑː.bə.li ˌvɔɪs]

reszkető hangon határozószó

quaveringly adverb
[UK: ˈkweɪvərɪŋli ] [US: ˈkweɪvərɪŋli ]

reszkető hangon mond

quaver[UK: ˈkweɪ.və(r)] [US: ˈkweɪ.vər]

reszkető mozgás ritk

motitation[UK: mˌəʊtɪtˈeɪʃən] [US: mˌoʊɾɪtˈeɪʃən]

reszketőn határozószó

quakingly adverb
[UK: ˈkweɪkɪŋli ] [US: ˈkweɪkɪŋli ]

reszketős melléknév

quavering◼◼◼ adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

quavery◼◼◼ adjective
[UK: ˈkweɪ.və.rɪ] [US: ˈkweɪ.və.riː]

shivery adjective
[UK: ˈʃɪ.və.ri] [US: ˈʃɪ.və.ri]

reszketősség főnév

tremblingness noun
[UK: ˈtrɛmblɪŋnəs ] [US: ˈtrɛmbəlɪŋnəs ]

tremulousness noun
[UK: ˈtrɛmjʊləsnəs ] [US: ˈtrɛmjələsnəs ]

lázban reszkető (febrilis) melléknév

agued adjective
[UK: ˈeɪɡd] [US: ˈeɪɡd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish