Hungarian-English dictionary »

kiegészít meaning in English

HungarianEnglish
kiegészít [~ett, egészítsen ki, ~ene] ige

complement [complemented, complementing, complements]◼◼◼verb
[UK: ˈkɒm.plɪ.mənt] [US: ˈkɑːm.plə.mənt]
We complement each other. = Mi kiegészítjük egymást.

supplement [supplemented, supplementing, supplements]◼◼◼verb
[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

complete [completed, completing, completes]◼◼◼verb
[UK: kəm.ˈpliːt] [US: kəm.ˈpliːt]

amend [amended, amending, amends]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈmend] [US: ə.ˈmend]

integrate [integrated, integrating, integrates]◼◼◻verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

match [matched, matching, matches]◼◼◻verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

expand [expanded, expanding, expands]◼◼◻verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

augment [augmented, augmenting, augments]◼◼◻verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

replenish [replenished, replenishing, replenishes]◼◻◻verb
[UK: rɪ.ˈple.nɪʃ] [US: ri.ˈple.nɪʃ]

make up◼◻◻verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

accessorize◼◻◻verb
[UK: æk.ˈse.sə.ˌraɪz] [US: æk.ˈse.sə.ˌraɪz]

refill [refilled, refilling, refills]◼◻◻verb
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

fill out◼◻◻verb
[UK: fɪl ˈaʊt] [US: ˈfɪl ˈaʊt]

eke outverb
[UK: iːk ˈaʊt] [US: ˈiːk ˈaʊt]

piece outverb
[UK: piːs ˈaʊt] [US: ˈpiːs ˈaʊt]

piece togetherverb
[UK: piːs tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpiːs tə.ˈɡe.ðər]

kiegészít (testület önmagát) [~ett, egészítsen ki, ~ene] ige

co-opt membersverb
[UK: kəʊ ɒpt ˈmem.bəz] [US: ˈkoʊ ˈɑːpt ˈmem.bərz]

kiegészített melléknév

augmented◼◼◼adjective
[UK: ɔːɡ.ˈmen.tɪd] [US: agˈmen.təd]

kiegészíthető (készlet, anyag) melléknév

matchableadjective
[UK: ˈmæʧəbl ] [US: ˈmæʧəbl ]

kiegészíthetőség főnév

subsidiarity◼◼◼noun
[UK: səb.ˌsɪ.di.ˈæ.rɪ.ti] [US: səb.ˌsɪ.di.ˈæ.rɪ.ti]
business

kiegészíti az összeget

make up the odd money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ɒd ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈɑːd ˈmʌ.ni]

kiegészítve határozószó

supplemented (by)◼◼◼adverb
[UK: ˈsʌ.plɪ.men.tɪd] [US: ˈsʌ.plə.ˌmen.təd]

kiegészítés [~t, ~e, ~ek] főnév

supplement [supplements]◼◼◼noun
[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

addition [additions]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩]

complement [complements]◼◼◻noun
[UK: ˈkɒm.plɪ.mənt] [US: ˈkɑːm.plə.mənt]

supplementation [supplementations]◼◼◻noun
[UK: sˌʌplɪməntˈeɪʃən] [US: sˌʌplɪməntˈeɪʃən]

implement [implements]◼◼◻noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

completion [completions]◼◼◻noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

supplemental◼◼◻noun
[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.təl]

corollary [corollaries]◼◻◻noun
[UK: kə.ˈrɒ.lə.ri] [US: ˈkɔː.rə.ˌle.ri]

complementation [complementations]◼◻◻noun
[UK: kˌɒmplɪməntˈeɪʃən] [US: kˌɑːmplɪməntˈeɪʃən]

affix [affixes]◼◻◻noun
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

makeup [makeups]◼◻◻noun
[UK: ˈmeɪk.ʌp] [US: ˈmeɪk.ʌp]

integrating◼◻◻noun
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret.ɪŋ]

codicil [codicils]◼◻◻noun
[UK: ˈkəʊ.dɪ.sɪl] [US: ˈkoʊ.dɪ.sɪl]

refill [refills]◼◻◻noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

admixture [admixtures]noun
[UK: əd.ˈmɪks.tʃə(r)] [US: əd.ˈmɪks.tʃər]

kiegészítés (jogszabályé) [~t, ~e, ~ek] főnév

amendment [amendments]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈmend.mənt] [US: ə.ˈmend.mənt]
business

kiegészítése

remounting[UK: ˌriː.ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˌriː.ˈmaʊnt.ɪŋ]

kiegészítő melléknév

additional◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩əl] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩əl]
The socially needy receive an additional allowance. = A szociálisan rászorulók kiegészítő juttatást kapnak.

12