Hungarian-English dictionary »

megkezd meaning in English

HungarianEnglish
megkezd ige

start [started, started, starting, starts]◼◼◼ verb
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

begin [began, begun, beginning, begins]◼◼◼ irregular verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn] [US: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn]

initiate [initiated, initiated, initiating, initiates]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃɪeɪt] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃi.ˌet]

commence [commenced, commenced, commencing, commences]◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈmens] [US: kə.ˈmens]

began◼◼◻ verb
[UK: bɪ.ˈɡæn] [US: bɪ.ˈɡæn]

set up◼◻◻ verb
[UK: set ʌp] [US: ˈset ʌp]

start on◼◻◻ verb
[UK: stɑːt ɒn] [US: ˈstɑːrt ɑːn]

introduce [introduced, introduced, introducing, introduces] verb
[UK: ˌɪn.trə.ˈdjuːs] [US: ˌɪn.trə.ˈduːs]

megkezd ige
US

start in verb
[UK: stɑːt ɪn] [US: ˈstɑːrt ɪn]

megkezd ige

enter on verb
[UK: ˈen.tə(r) ɒn] [US: ˈen.tər ɑːn]

enter upon verb
[UK: ˈen.tə(r) ə.ˈpɒn] [US: ˈen.tər ə.ˈpɑːn]

incept [incepted, incepted, incepting, incepts] verb
[UK: ɪn.ˈsept] [US: ɪn.ˈsept]

inchoate verb
[UK: ɪnˈk.əʊɪt] [US: ɪnˈko.ʊɪt]

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

megkezd (működést) ige

inaugurate [inaugurated, inaugurated, inaugurating, inaugurates] verb
[UK: ɪ.ˈnɔː.ɡjʊ.reɪt] [US: ˌɪ.ˈnɒ.ɡjə.ˌret]

megkezd (vmit) ige

lead off verb
[UK: liːd ɒf] [US: ˈled ˈɒf]

megkezdés főnév

opening [openings]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

initiation [initiations]◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

inchoation noun
[UK: ɪntʃˈəʊʃən] [US: ɪntʃˈoʊʃən]

megkezdetlen melléknév

unbegun adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈɡʌn] [US: ˈʌn.bɪ.ˈɡʌn]

megkezdett melléknév

inchoated adjective
[UK: ˈɪntʃəʊtɪd] [US: ˈɪntʃoʊɾᵻd]

megkezdett bűncselekmény

inchoate crime[UK: ɪnˈk.əʊɪt kraɪm] [US: ɪnˈko.ʊɪt ˈkraɪm]

megkezdi a beszélgetést

open the ball[UK: ˈəʊ.pən ðə bɔːl] [US: ˈoʊ.pən ðə ˈbɒl]

set the ball rolling[UK: set ðə bɔːl ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈset ðə ˈbɒl ˈroʊl.ɪŋ]

start the ball rolling[UK: stɑːt ðə bɔːl ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈstɑːrt ðə ˈbɒl ˈroʊl.ɪŋ]

megkezdi a harcot

go into action[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ˈæk.ʃn̩] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː ˈæk.ʃn̩]

megkezdi a játékot (átv)

too bully off[UK: tuː ˈbʊ.li ɒf] [US: ˈtuː ˈbʊ.li ˈɒf]

megkezdi a kirakodást

break bulk[UK: breɪk bʌlk] [US: ˈbreɪk ˈbəlk]

megkezdi egyetemi tanulmányait

come up to the university[UK: kʌm ʌp tuː ðə ˌjuː.nɪ.ˈvɜː.sɪ.ti] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ðə ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sə.ti]

megkezdi szereplését

come out[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

megkezdődik ige

begin [began, begun, beginning, begins]◼◼◼ irregular verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn] [US: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn]

began◼◼◻ verb
[UK: bɪ.ˈɡæn] [US: bɪ.ˈɡæn]

megkezdődő melléknév

commencing◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈmens.ɪŋ] [US: kə.ˈmens.ɪŋ]

amikor vmi először megjelent, vagy megkezdődött

the dawn of civilization/time etc

bérlet megkezdésekor fizetendő összeg

premium on a lease[UK: ˈpriː.mɪəm ɒn ə liːs] [US: ˈpriː.miəm ɑːn ə ˈliːs]

ismét megkezd ige

reopen [reopened, reopened, reopening, reopens] verb
[UK: riː.ˈəʊ.pən] [US: riːˈo.ʊ.pən]

újra megkezd ige

reopen [reopened, reopened, reopening, reopens] verb
[UK: riː.ˈəʊ.pən] [US: riːˈo.ʊ.pən]

újra megkezdődik ige

reopen [reopened, reopened, reopening, reopens] verb
[UK: riː.ˈəʊ.pən] [US: riːˈo.ʊ.pən]

restart [restarted, restarted, restarting, restarts] verb
[UK: riː.ˈstɑːt] [US: ri.ˈstɑːrt]

utazás megkezdése

outsetting[UK: ˈaʊtsɛtɪŋ ] [US: ˈaʊtˌsɛtɪŋ ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish