Hungarian-English dictionary »

gondolatok meaning in English

HungarianEnglish
gondolatok

thoughts◼◼◼

gondolatok nélküli melléknév

unideal adjective
[UK: ˌʌnaɪˈdɪəl ] [US: ʌnaɪˈdil ]

gondolatok rendezettsége főnév

collectedness noun
[UK: kəˈlɛktɪdnəs ] [US: kəˈlɛktədnəs ]

gondolatokba elmerült melléknév

preoccupied adjective
[UK: priː.ˈɒ.kjʊ.paɪd] [US: pri.ˈɑː.kjə.ˌpaɪd]

gondolatokba mélyedt melléknév

museful adjective
[UK: ˈmjuːzf(ə)l ] [US: ˈmjuzf(ə)l ]

gondolatokba merült melléknév

preoccupied adjective
[UK: priː.ˈɒ.kjʊ.paɪd] [US: pri.ˈɑː.kjə.ˌpaɪd]

gondolatokba merült (átv)

sunk in thoughts[UK: sʌŋk ɪn ˈθɔːts] [US: ˈsəŋk ɪn ˈθɔːts]

gondolatokba merült arckifejezés

frown[UK: fraʊn] [US: ˈfraʊn]

gondolatokba merülten határozószó

cogitatively adverb
[UK: kˈɒdʒɪtˌeɪtɪvli] [US: kˈɑːdʒᵻtˌeɪɾɪvli]

gondolatokba merülten (átv)

sunking in thoughts[UK: ˈsʌŋkɪŋ ɪn θɔːts ] [US: ˈsʌŋkɪŋ ɪn θɔts ]

gondolatokba merülve (átv) határozószó

raptly adverb
[UK: ˈræpt.li] [US: ˈræpt.li]

gondolatokba merülve ül

sit moping[UK: sɪt ˈməʊp.ɪŋ] [US: ˈsɪt ˈmoʊp.ɪŋ]

gondolatokban elmerülés

self-communion[UK: self kə.ˈmjuː.nɪən] [US: ˈself kə.ˈmjuː.njən]

gondolatokban gazdag melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest] adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

gondolatokkal teli melléknév

thoughtful◼◼◼ adjective
[UK: ˈθɔːt.fəl] [US: ˈθɒt.fəl]

gondolatoktól terhes

thought-laden[UK: ˈθɔːt ˈleɪd.n̩] [US: ˈθɔːt ˈleɪd.n̩]

alapgondolatok

root ideas[UK: ruːt aɪ.ˈdɪəz] [US: ˈruːt aɪ.ˈdiːəz]

bölcs gondolatokban bővelkedő melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest] adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

borongó gondolatok

brooding thoughts[UK: ˈbruːd.ɪŋ ˈθɔːts] [US: ˈbruːd.ɪŋ ˈθɔːts]

csapongó gondolatok

yeasty thoughts[UK: ˈjiː.sti ˈθɔːts] [US: ˈjiː.sti ˈθɔːts]

fennkölt gondolatok

high thoughts[UK: haɪ ˈθɔːts] [US: ˈhaɪ ˈθɔːts]

kínos gondolatok főnév

daymare noun
[UK: dˈeɪmeə] [US: dˈeɪmer]

sötét gondolatok

brooding thoughts[UK: ˈbruːd.ɪŋ ˈθɔːts] [US: ˈbruːd.ɪŋ ˈθɔːts]

doldrums [doldrums] noun
[UK: ˈdɒl.drəmz] [US: ˈdoldrəmz]

wrapt noun
[UK: ræps] [US: ræps]

szexuális gondolatokkal foglalkozó

sex-obsessed[UK: seks əb.ˈsest] [US: ˈseks əb.ˈsest]

tolakodó gondolatok kifejezés

intrusive thoughts phrase

You can find it in:

HungarianEnglish