English-Hungarian dictionary »

unideal meaning in Hungarian

EnglishHungarian
unideal adjective
[UK: ˌʌnaɪˈdɪəl ]
[US: ʌnaɪˈdil ]

eszmények nélküli melléknév

gondolatok nélküli melléknév

nem eszményi melléknév

nem ideális melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian