Hungarian-English dictionary » összefoglalás meaning in English

HungarianEnglish
összefoglalás főnév

summary◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌ.mə.ri] [US: ˈsʌ.mə.ri]

sum◼◼◻ noun
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

synthesis [syntheses]◼◼◻ noun
[UK: ˈsɪn.θə.sɪs] [US: ˈsɪn.θə.səs]
irregular plural

recapitulation◼◻◻ noun
[UK: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩]

rundown◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌn.daʊn] [US: ˈrʌn.ˌdaʊn]

synopsis [synopses]◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈnɒp.sɪs] [US: sə.ˈnɑːp.səs]
irregular plural

abstract◼◻◻ noun
[UK: ˈæb.strækt] [US: æb.ˈstrækt]

contraction◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtræk.ʃn̩] [US: kən.ˈtræk.ʃn̩]

peroration◼◻◻ noun
[UK: ˌpe.rə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌpe.rə.ˈreɪʃ.n̩]

summing-up◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌm.ɪŋ ʌp] [US: ˈsʌm.ɪŋ ʌp]

conspectus noun
[UK: kən.ˈspek.təs] [US: kən.ˈspek.təs]

resume noun
[UK: rɪˈz.juːm] [US: rə.ˈzuːm]

run-down noun
[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

summarization noun

summery noun
[UK: ˈsʌ.mə.ri] [US: ˈsʌ.mə.ri]

syllabi noun
[UK: ˈsɪ.lə.baɪ] [US: ˈsɪ.lə.baɪ]

syllabus [syllabi|syllabuses] noun
[UK: ˈsɪ.lə.bəs ˈsɪ.lə.baɪ] [US: ˈsɪ.lə.bəs ˈsɪ.lə.baɪ]
irregular plural

összefoglalások főnév

summarizes◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌ.mə.raɪ.zɪz] [US: ˈsʌ.mə.ˌraɪ.zəz]

bizonyítás összefoglalása

summing up[UK: ˈsʌm.ɪŋ ʌp] [US: ˈsʌm.ɪŋ ʌp]

bírói összefoglalás

judge's charge[UK: ˈdʒə.dʒəz tʃɑːdʒ] [US: ˈdʒə.dʒəz ˈtʃɑːrdʒ]

egyidejű események összefoglalása főnév
tört

synchronology noun
[UK: sˌɪnkrənˈɒlədʒi] [US: sˌɪnkrənˈɑːlədʒi]

hírösszefoglalás főnév

headline◼◼◼ noun
[UK: ˈhed.laɪn] [US: ˈhed.ˌlaɪn]

ismétlő összefoglalás főnév

recapitulation noun
[UK: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩]

peranyag összefoglalása

memorial[UK: mɪ.ˈmɔː.rɪəl] [US: mə.ˈmɔː.riəl]

rövid összefoglalás

compendium◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpen.dɪəm] [US: kəm.ˈpen.diəm]

short◼◼◼[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

précis◼◼◻ noun
[UK: ˈpreɪ.siː] [US: ˈpreɪ.siː]

contraction noun
[UK: kən.ˈtræk.ʃn̩] [US: kən.ˈtræk.ʃn̩]

precis noun
[UK: ˈpreɪ.siː] [US: ˈpreɪ.ˌsi]

precis, precis[UK: ˈpreɪ.siː ˈpreɪ.siː] [US: ˈpreɪ.ˌsi ˈpreɪ.ˌsi]

résumé

tartalmi összefoglalás főnév

argument noun
[UK: ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt]

tartalmi összefoglalás készítése

precis-writing[UK: ˈpreɪ.siː ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪ.ˌsi ˈraɪt.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish