English-Hungarian dictionary » rates meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rates [UK: reɪts]
[US: ˈreɪts]

árak◼◼◼

részletek◼◻◻

rates and taxes [UK: reɪts ənd ˈtæk.sɪz]
[US: ˈreɪts ænd ˈtæk.səz]

községi és állami adók

air rates [UK: eə(r) reɪts]
[US: ˈer ˈreɪts]

légi szállítási díjszabás

as sure as rates adjective
[UK: əz ʃʊə(r) əz reɪts]
[US: ˈæz ˈʃʊr ˈæz ˈreɪts]

holtbiztos melléknév

bureaucratese noun
[UK: ˈbjʊ.rə.ˌkræ.ˌtiz]
[US: ˈbjʊ.rə.ˌkræ.ˌtiz]

bürokrata stílus főnév

come upon the rates [UK: kʌm ə.ˈpɒn ðə reɪts]
[US: ˈkəm ə.ˈpɑːn ðə ˈreɪts]

közsegélyből él

Euphrates noun
[UK: juː.ˈfreɪ.tiz]
[US: juː.ˈfreɪ.tiz]

Eufrátesz◼◼◼ főnév

generates [UK: ˈdʒen.ə.reɪts]
[US: ˈdʒen.ə.reɪts]

alkotás◼◻◻ ige

létrehozás főnév

Hippocrates (greek physician) noun
[UK: ˈhɪ.pə.ˌkrets]
[US: ˈhɪ.pə.ˌkrets]

Hippokratész◼◼◼ főnév

irrevocably fixing of exchange rates business

árfolyamok visszavonhatatlan rögzítése

job-rates [UK: dʒɒb reɪts]
[US: ˈdʒɑːb ˈreɪts]

akkordmunkabérek

darabbérek

laxity deteriorates discipline [UK: ˈlæk.sɪ.ti dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪts ˈdɪ.sɪ.plɪn]
[US: ˈlæk.sə.ti də.ˈtɪ.riə.ˌrets ˈdɪ.sə.plən]

a lazaság aláássa a fegyelmet

magistrates' bench [UK: ˈmæʤɪstreɪts bɛnʧ ]
[US: ˈmæʤɪˌstreɪts bɛnʧ ]

békebírói ítélőszék

községi ítélőszék

rendőri ítélőszék

market rates [UK: ˈmɑːkɪt reɪts]
[US: ˈmɑːrkət ˈreɪts]

piaci árak◼◼◼

operates [UK: ˈɒ.pə.reɪts]
[US: ˈɑː.pə.ˌrets]

működik◼◼◼ ige

működtet◼◼◻ ige

üzemel◼◻◻ ige

működnek◼◻◻

üzemeltet◼◻◻ ige

poor rates noun
[UK: pʊə(r) reɪts]
[US: ˈpʊr ˈreɪts]

szegények megsegítésére fordított adó főnév

postage rates [UK: ˈpəʊ.stɪdʒ reɪts]
[US: ˈpoʊ.stɪdʒ ˈreɪts]

postai díjszabás

railway rates [UK: ˈreɪl.weɪ reɪts]
[US: ˈreɪˌl.we ˈreɪts]

vasúti díjszabásGB

reduced rates [UK: rɪ.ˈdjuːst reɪts]
[US: rə.ˈduːst ˈreɪts]

mérsékelt díjszabás

reductions in the rates of pay [UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩z ɪn ðə reɪts əv peɪ]
[US: ri.ˈdʌk.ʃn̩z ɪn ðə ˈreɪts əv ˈpeɪ]

darabbérek leszállítása

szakmánybérek leszállítása

separates [UK: ˈse.prəts]
[US: ˈse.pə.ˌrets]

elválaszt◼◼◼ ige

elkülönít◼◻◻ ige

egyes ruhadarabok

Socrates (Greek philosopher) [UK: ˈsɑː.krə.ˌtiz]
[US: ˈsɑː.krə.ˌtiz]

Szókratész (görög filozófus) (rég)◼◼◼

taper system of rates [UK: ˈteɪ.pə(r) ˈsɪ.stəm əv reɪts]
[US: ˈteɪ.pər ˈsɪ.stəm əv ˈreɪts]

csökkenő tarifa

tapering system of rates [UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈsɪ.stəm əv reɪts]
[US: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈsɪ.stəm əv ˈreɪts]

csökkenő tarifa

terrestrial vertebrates [UK: tɪ.ˈre.strɪəl ˈvɜː.tɪ.breɪts]
[US: tə.ˈre.striəl ˈvɝː.tə.ˌbrets]

négylábúak (Tetrapoda)

United Arab Emirates noun
[UK: ju.ˈnaɪt.ɪd ˈær.əb ˈem.ər.əts]
[US: ju.ˈnaɪt.əd ˈær.əb ˈem.ər.əts]

Egyesült Arab Emírségek◼◼◼ főnév

vertebrates [UK: ˈvɜː.tɪ.breɪts]
[US: ˈvɝː.tə.ˌbrets]

gerincesek (Vertebrata)◼◼◼

work that incorporates all the latest discoveries [UK: ˈwɜːk ðæt ɪnˈk.ɔː.pə.reɪts ɔːl ðə ˈleɪ.tɪst dɪ.ˈskʌ.və.rɪz]
[US: ˈwɝːk ˈðæt ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌrets ɔːl ðə ˈleɪ.təst ˌdɪ.ˈskə.və.riz]

legutóbbi kutatások eredményeit felölelő munka

You can find it in:

EnglishHungarian