Hungarian-English dictionary » szint meaning in English

HungarianEnglish
szint főnév

level◼◼◼ noun
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

rate◼◼◻ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

tier◼◼◻ noun
[UK: tɪə(r)] [US: ˈtiːr]

horizon◼◻◻ noun
[UK: hə.ˈraɪz.n̩] [US: hə.ˈraɪz.n̩]

mark◼◻◻ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

plane◼◻◻ noun
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

story◼◻◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

bench noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

storey noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

szint (épület, bánya) főnév

floor◼◼◼ noun
[UK: flɔː(r)] [US: ˈflɔːr]

szint alatti emelkedés

sub-elevation[UK: sʌb ˌe.lɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈsəb ˌe.lə.ˈveɪʃ.n̩]

szintagma főnév
nyelvt

syntagm noun
[UK: sˈɪntam] [US: sˈɪntæm]

szintagmatikus

syntagmatic

szintaktikai hiba

syntax error[UK: ˈsɪn.tæks ˈe.rə(r)] [US: ˈsɪn.ˌtæks ˈe.rər]

szintaktikailag független melléknév

syntactically independent adjective
[UK: sɪn.ˈtæk.tɪk.l̩i ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt] [US: sɪn.ˈtæk.tɪk.l̩i ˌɪn.də.ˈpen.dənt]

szintalatti

sublevel[UK: sˈʌblevəl] [US: sˈʌblevəl]

szintaxis főnév

syntax◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪn.tæks] [US: ˈsɪn.ˌtæks]

szintazonosítási vonal

tie line[UK: taɪ laɪn] [US: ˈtaɪ ˈlaɪn]

szintbe hoz

flush[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

szintbe szerelt

flush-mounted[UK: flʌʃ ˈmaʊn.tɪd] [US: ˈfləʃ ˈmaʊn.təd]

szintbe állítás

aligning[UK: ə.ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ə.ˈlaɪn.ɪŋ]

szintbeni útkereszteződés GB

level crossing[UK: ˈlev.l̩ ˈkrɒs.ɪŋ] [US: ˈlev.l̩ ˈkrɒs.ɪŋ]

szintbeni útkereszteződés US

grade-crossing[UK: ɡreɪd ˈkrɒs.ɪŋ] [US: ˈɡreɪd ˈkrɒs.ɪŋ]

szintbeállító csavar (szintező műszeré)

levelling-screw[UK: ˈle.vəl.ɪŋ skruː] [US: ˈle.vəl.ɪŋ ˈskruː]

szinte határozószó

almost◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔːl.məʊst] [US: ˈɔːlmoʊst]

nearly◼◼◻ adverb
[UK: ˈnɪə.li] [US: ˈnɪr.li]

quasi◼◻◻ adjective
[UK: qua.si] [US: ˈkwɑː.si]

about to adverb

as good as adverb
[UK: əz ɡʊd əz] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz]

szinte azonnal

in no time[UK: ɪn nəʊ ˈtaɪm] [US: ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm]

szinte folytonos

sub-permanent[UK: sʌb ˈpɜː.mə.nənt] [US: ˈsəb ˈpɝː.mə.nənt]

szinte kiabál róla

writ large on it[UK: ˈrɪt lɑːdʒ ɒn ɪt] [US: ˈrɪt ˈlɑːrdʒ ɑːn ˈɪt]

szinte semmi

hardly anything[UK: ˈhɑːd.li ˈe.ni.θɪŋ] [US: ˈhɑːrd.li ˈe.ni.ˌθɪŋ]

little or nothing[UK: ˈlɪt.l̩ ɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ] [US: ˈlɪt.l̩ ɔːr ˈnʌ.θɪŋ]

szinte soha

hardly ever◼◼◼[UK: ˈhɑːd.li ˈev.ə(r)] [US: ˈhɑːrd.li ˈev.r̩]

almost never◼◼◻[UK: ˈɔːl.məʊst ˈne.və(r)] [US: ˈɔːlmoʊst ˈne.vər]

scarcely ever◼◻◻[UK: ˈskeə.sli ˈev.ə(r)] [US: ˈsker.sli ˈev.r̩]

szinte sohasem

almost never[UK: ˈɔːl.məʊst ˈne.və(r)] [US: ˈɔːlmoʊst ˈne.vər]

szintek

levels◼◼◼[UK: ˈlev.l̩z] [US: ˈlev.l̩z]

a-levels

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies