English-Hungarian dictionary »

parallel meaning in Hungarian

EnglishHungarian
parallel [UK: ˈpæ.rə.lel]
[US: ˈpe.rə.ˌlel]

párhuzamos (vonal)◼◼◼The road parallels the river. = Az út párhuzamosan fut a folyóval.

megfelel (valaminek)◼◻◻

szélességi kör◼◻◻

párja (valaminek)◼◻◻

üvegben eltesz

parallel adjective
[UK: ˈpæ.rə.lel]
[US: ˈpe.rə.ˌlel]

párhuzamos (valamivel)◼◼◼melléknévThe road parallels the river. = Az út párhuzamosan fut a folyóval.

hasonló◼◼◻melléknév

megfelelő (valaminek) (átv)◼◼◻melléknév

parallel [parallels] noun
[UK: ˈpæ.rə.lel]
[US: ˈpe.rə.ˌlel]

párhuzam◼◼◻főnév

hasonlóság◼◼◻főnév

parallel [parallelled, parallelling, parallels] verb
[UK: ˈpæ.rə.lel]
[US: ˈpe.rə.ˌlel]

megfelel (valaminek) (átv)◼◻◻ige

megegyezik (valamivel)◼◻◻ige

párhuzamosít◼◻◻ige

összehasonlít◼◻◻ige

összeegyeztet◼◻◻ige

egybevet (átv)ige

parallel verb
[UK: ˈpæ.rə.lel]
[US: ˈpe.rə.ˌlel]

párhuzamba állít◼◻◻ige

parallel bars noun
[UK: ˈpæ.rə.lel bɑːz]
[US: ˈpe.rə.ˌlel ˈbɑːrz]

korlát (tornaszer)◼◼◼főnév

parallel-line pen [UK: ˈpærəlɛl laɪn pɛn ]
[US: ˈpɛrəˌlɛl laɪn pɛn ]

kettős hegyű toll (rajzhoz)

parallel lines [UK: ˈpæ.rə.lel laɪnz]
[US: ˈpe.rə.ˌlel ˈlaɪnz]

párhuzamos vonalak◼◼◼

parallel of latitude [UK: ˈpæ.rə.lel əv ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈpe.rə.ˌlel əv ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélességi kör◼◼◼

szélességi fok

parallel processing noun

párhuzamos feldolgozás◼◼◼főnév

parallel ruler noun
[UK: ˈpæ.rə.lel ˈruː.lə(r)]
[US: ˈpe.rə.ˌlel ˈruː.lər]

párhuzamvonalzófőnév

parallel sphere noun
[UK: ˈpæ.rə.lel sfɪə(r)]
[US: ˈpe.rə.ˌlel sˈfɪr]

parallelszférafőnév

parallel universe [UK: ˈpæ.rə.lel ˈjuː.nɪ.vɜːs]
[US: ˈpe.rə.ˌlel ˈjuː.nɪ.ˌvərs]

párhuzamos univerzum◼◼◼

parallelepiped [parallelepipeds] noun
[UK: ˌpæ.rə.le.ˈle.pɪ.ped]
[US: pæ.rʌ.le.lə.ˈpaɪ.pɪd]

paralelepipedon◼◼◼főnév

paralelogramma alapú hasábfőnév

parallelism [parallelisms] noun
[UK: ˈpæ.rə.le.lɪ.zəm]
[US: ˈpe.rə.ˌle.ˌlɪ.zəm]

párhuzamosság◼◼◼főnév

párhuzam◼◼◼főnév

hasonlóság◼◼◻főnév

összehasonlítás◼◻◻főnév

paralelizmus◼◻◻főnév

megfelelés◼◻◻főnév

parallelly [UK: ˈpærəlɛli ]
[US: ˈpɛrəˌlɛli ]

párhuzamosan◼◼◼

parallelogram [parallelograms] noun
[UK: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm]
[US: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm]

paralelogramma◼◼◼főnévThe opposite sides of a parallelogram are parallel. = A paralelogramma szemközti oldalai párhuzamosak.

egyenközfőnév

két-két szemközti párhuzamos oldalú négyszögfőnév

parallelogram law noun
[UK: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm lɔː]
[US: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm ˈlɑː]

paralelogramma-tételfőnév

parallelogram law of forces noun
[UK: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm lɔː əv ˈfɔː.sɪz]
[US: ˌpæ.rə.ˈle.lə.ɡræm ˈlɑː əv ˈfɔːr.səz]

erőparalelogramma-tételfőnév

12