English-Hungarian dictionary »

lance corporal meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lance corporal noun
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl]
[US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

őrvezető főnév

lance-corporal noun
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl]
[US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

címzetes őrvezető főnév

őrvezető főnév

Lance-Corporal (L Cpl) noun adjective
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl]
[US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

tiz (tizedes) főnév melléknév
GB

You can find it in:

EnglishHungarian