English-Hungarian dictionary »

dull meaning in Hungarian

EnglishHungarian
dull [duller, dullest] adjective
[UK: dʌl]
[US: ˈdəl]

unalmas◼◼◼ melléknév

tompa◼◼◻ melléknév

buta◼◼◻ melléknév

egyhangú◼◼◻ melléknév

fakó◼◼◻ melléknév

matt◼◻◻ melléknév

nehézkes◼◻◻ melléknév

kedvetlen◼◻◻ melléknév

lanyha◼◻◻ melléknév

korlátolt melléknév

dull [dulled, dulled, dulling, dulls] verb
[UK: dʌl]
[US: ˈdəl]

tompít◼◼◻ ige

eltompít◼◼◻ ige

eltompul◼◻◻ ige

enyhít◼◻◻ ige

tompul◼◻◻ ige

butít◼◻◻ ige

elbutul ige

fakul ige

lehangol ige

butul ige

elbutít ige

elfakul ige

elsötétít ige

kifakít ige

dull [UK: dʌl]
[US: ˈdəl]

lassú észjárású◼◻◻

tompává tesz

málé főnév

dull as ditch-water [UK: dʌl əz dɪtʃ ˈwɔː.tə(r)]
[US: ˈdəl ˈæz ˈdɪtʃ ˈwɒ.tər]

se íze, se bűze

dull dog [UK: dʌl dɒɡ]
[US: ˈdəl ˈdɔːɡ]

unalmas fickó

dull grey adjective
[UK: dʌl ɡreɪ]
[US: ˈdəl ˈɡreɪ]

fakószürke melléknév

dull hair

fénytelen haj◼◼◼

dull knife [UK: dʌl naɪf]
[US: ˈdəl ˈnaɪf]

életlen kés

dull market [UK: dʌl ˈmɑːkɪt]
[US: ˈdəl ˈmɑːrkət]

lanyha üzletmenet

dull of hearing adjective
[UK: dʌl əv ˈhɪər.ɪŋ]
[US: ˈdəl əv ˈhɪr.ɪŋ]

nagyothalló (bradyauditus) melléknév

dull pain

tompa fájdalom

dull season noun
[UK: dʌl ˈsiːz.n̩]
[US: ˈdəl ˈsiːz.n̩]

holtszezon főnév

dull the edge of somebody's appetite [UK: dʌl ðə edʒ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pɪ.taɪt]
[US: ˈdəl ðə ˈedʒ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pə.ˌtaɪt]

bekap egy pár falatot

elveri az éhségét (átv)

dull-brained [UK: dʌl breɪnd]
[US: ˈdəl ˈbreɪnd]

lassú észjárású

gyengeelméjű melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian