English-Hungarian dictionary »

accident meaning in Hungarian

EnglishHungarian
accident [accidents] noun
[UK: ˈæk.sɪ.dənt]
[US: ˈæk.sə.dənt]

baleset◼◼◼ főnév

véletlen◼◼◻ főnév

karambol◼◻◻ főnév

szerencsétlenség◼◻◻ főnév

rendkívüli esemény főnév

talajfelszín egyenetlensége főnév

accident ahead noun
[UK: ˈæk.sɪ.dənt ə.ˈhed]
[US: ˈæk.sə.dənt ə.ˈhed]

baleset főnév

accident at work [UK: ˈæk.sɪ.dənt ət ˈwɜːk]
[US: ˈæk.sə.dənt ət ˈwɝːk]

munkabaleset főnév

üzemi baleset

accident insurance noun
[UK: ˈæk.sɪ.dənt ɪn.ˈʃʊə.rəns]
[US: ˈæk.sə.dənt ˌɪn.ˈʃʊ.rəns]

balesetbiztosítás◼◼◼ főnév

baleset-biztosítás főnév

accident insurrance noun
[UK: ˈæk.sɪ.dənt]
[US: ˈæk.sə.dənt]

balesetbiztosítás főnév

accident-free adjective

balesetmentes◼◼◼ melléknév

accident-prone adjective

balesetveszélyes melléknév

accident-ticket [UK: ˈæk.sɪ.dənt ˈtɪkɪt]
[US: ˈæk.sə.dənt ˈtɪkət]

balesetbiztosítási bélyegGB

biztosítási bélyeg

utasbiztosítás főnév

accidental

véletlen◼◼◼ melléknév

esetleges◼◻◻ melléknév

akaratlan◼◻◻ melléknév

járulékos◼◻◻ melléknév

mellékes◼◻◻ melléknév

előre nem látott melléknév

mellék melléknév

pót melléknév

nem lényeges melléknév

zenei módosítójel

accidental colour [UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩ ˈkʌ.lə(r)]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩ ˈkʌ.lər]

kiegészítő szín

accidental death [accidental deaths] noun
[UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩ deθ]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩ ˈdeθ]

véletlen balesetből származó haláleset főnév

accidental error [UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩ ˈe.rə(r)]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩ ˈe.rər]

véletlen hiba

accidental light [UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩ laɪt]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩ ˈlaɪt]

mesterséges fény

mesterséges fényhatások

reflex főnév

visszfény főnév

accidental objective [UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩ əb.ˈdʒek.tɪv]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩ əb.ˈdʒek.tɪv]

felbukkanó cél

accidentality [accidentalities] noun

véletlenszerűség főnév

accidentally [UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩i]
[US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩i]

véletlenül◼◼◼ határozószó

véletlenségből◼◻◻

akaratlanul◼◻◻ határozószó

történetesen◼◻◻ határozószó

12

You can find it in:

EnglishHungarian