English-Hungarian dictionary »

[bett] meaning in Hungarian

Showing results for bett
Search instead for [bett]
EnglishHungarian
betta noun
[UK: ˈbe.tə]
[US: ˈbe.tə]

sziámi harcoshal (Betta splendens)◼◼◼ főnév

better [UK: ˈbe.tə(r)]
[US: ˈbe.tər]

jobb◼◼◼ melléknév

jobban◼◼◼ határozószó

több◼◼◻ számnév

többet◼◼◻ határozószó

javul◼◼◻ ige

különb◼◼◻ melléknév

megjavít◼◻◻ ige

fogadó (ember)◼◻◻ főnév melléknévi igenév

különbül◼◻◻ határozószó

better (in a better way) adverb
[UK: ˈbe.tə(r)]
[US: ˈbe.tər]

jobban◼◼◼ határozószó

better and better [UK: ˈbe.tə(r) ənd ˈbe.tə(r)]
[US: ˈbe.tər ænd ˈbe.tər]

egyre jobb és jobb◼◼◼

egyre jobban◼◼◼

egyre jobban és jobban◼◼◻

egyre inkább

jobbnál jobb

mind jobban és jobban

mindinkább határozószó

mindjobban határozószó

better bend than break [UK: ˈbe.tə(r) bend ðæn breɪk]
[US: ˈbe.tər ˈbend ˈðæn ˈbreɪk]

jobb meghajolni, mint megtörni

better classes [UK: ˈbe.tə(r) ˈklɑː.sɪz]
[US: ˈbe.tər ˈklæ.səz]

magasabb osztályok

magasabb társadalmi osztályok

better course to take [UK: ˈbe.tə(r) kɔːs tuː teɪk]
[US: ˈbe.tər ˈkɔːrs ˈtuː ˈteɪk]

helyesebb eljárás

jobb megoldás

better dressed [UK: ˈbe.tə(r) drest]
[US: ˈbe.tər ˈdrest]

jobban öltözött◼◼◼

better give it a wide berth [UK: ˈbe.tə(r) ɡɪv ɪt ə waɪd bɜːθ]
[US: ˈbe.tər ˈɡɪv ˈɪt ə ˈwaɪd ˈbɝːθ]

jobb nem bolygatni ezt a kérdést

ne bolygassuk ezt a kérdést

better half [UK: ˈbe.tə(r) hɑːf]
[US: ˈbe.tər ˈhæf]

jobbik fél◼◼◼

házastárs◼◼◻ főnév

feleség◼◼◻ főnév

oldalborda főnév

better known [UK: ˈbe.tə(r) nəʊn]
[US: ˈbe.tər ˈnoʊn]

ismertebb◼◼◼ melléknév

jobban ismert◼◻◻

better late than never [UK: ˈbe.tə(r) leɪt ðæn ˈne.və(r)]
[US: ˈbe.tər ˈleɪt ˈðæn ˈne.vər]

jobb későn, mint soha

better lose one's fortune than one's honour [UK: ˈbe.tə(r) luːz wʌnz ˈfɔː.tʃuːn ðæn wʌnz ˈɒ.nə(r)]
[US: ˈbe.tər ˈluːz wʌnz ˈfɔːr.tʃən ˈðæn wʌnz ˈɒ.nər]

inkább vesszen a pénz, mint a becsület

többet ér a becsület, mint a pénz

better luck next time [UK: ˈbe.tə(r) lʌk nekst ˈtaɪm]
[US: ˈbe.tər ˈlək ˈnekst ˈtaɪm]

legközelebb majd jobban sikerül◼◼◼

better not [UK: ˈbe.tə(r) nɒt]
[US: ˈbe.tər ˈnɑːt]

inkább ne◼◼◼

jobb, ha nem◼◻◻

better off [UK: ˈbe.tə(r) ɒf]
[US: ˈbe.tər ˈɒf]

jobb lesz◼◼◼

12

You can find it in:

EnglishHungarian