Ukrán-Lengyel szótár »

дим lengyelül

UkránLengyel
дим

dym

диман

bukwica lekarska

bukwica zwyczajna

czyściec lekarski

Димбовіца

Dymbowica

Димитрій

Demetriusz

димний

dymny

бездимний

bezdymny

Володимир

Włodzimierz

Кудимкар

Kudymkar

невидимий

niewidzialny

нема диму без вогню

nie ma dymu bez ognia

неодим

neodym

празеодим

prazeodym

рудиментарний

rudymentarny

судимість

karalność