Szinonima-Román szótár »

nea románul

SzinonimaRomán
nea

zăpadă

neabețedat

incult

neabătut

ferm

hotărât

inflexibil

nepregetător

sigur

neacceptabil

inacceptabil

neacceptare

inacceptare

neaccesibil

inaccesibil

neabordabil

neaccesibilitate

inaccesibilitate

neachitare

neplată

neachitat

neplătit

neacoperit

deschis

dezvelit

neactivitate

inactivitate

neacțiune

nelucrare

nemișcare

pasivism

zăcășeală

ședere

neadaptabil

inadaptabil

neadaptabilitate

inadaptabilitate

neadaptat

inadaptat

neadecvat

deplasat

nepotrivit

neadevăr

balivernă

basm

basnă

brașoavă

băsnire

falsitate

gogoașă

iscoditură

minciună

poveste

tromboane

neadevărat

greșit

12