Román-Svéd szótár »

întâmpla svédül

RománSvéd
întâmpla verbă

hända [hände, hänt, pres. händer]◼◼◼verb

ske [skedde, skett, skedd n. skett, pres. sker]◼◼◻verb

pågå [-gick, -gått, pres. -går]◼◼◻verb

inträffa [~de ~t]◼◼◻verb

ta [tog, tagit, tagen taget tagna, pres. tar el. åld. tager, imper. ta el. åld. tag]◼◼◻verb

hålla [höll, hållit, hållen hållet hållna, pres. håller]◼◼◻verb

förekomma [-kom, -kommit, -kommen -kommet -komna, pres. -kommer, imper. -kom]◼◼◻verb

varda [vart, vorden vordet vordna; sup. saknas, pres. varder, pres. konjunktiv varde]◼◼◻verb

försiggå [-gick, -gått, pres. -går]◼◼◻verb

stoppa [~de ~t]◼◼◻verb

besöka [besökte besökt]◼◻◻verb

passa [~de ~t]◼◻◻verb

passera [~de ~t]◼◻◻verb

uppträda [-trädde, -trätt, pres. -träder]◼◻◻verb

spendera [~de ~t]◼◻◻verb

producera [~de ~t]◼◻◻verb

tillbringa [~de el. -bragte, ~t el. -bragt]◼◻◻verb

genomgå [-gick, -gått, -gången -gånget -gångna, pres. -går]◼◻◻verb

tillverka [~de ~t]◼◻◻verb

anlända [-lände, -länt, -länd n. -länt, pres. -länder]◼◻◻verb

förefalla [-föll, -fallit, pres. -faller]◼◻◻verb

framställa [-ställde -ställt]◼◻◻verb

utspela [~de ~t]◼◻◻verb

sila [~de ~t]◼◻◻verb

tillgå [-gick, -gått, pres. -går]◼◻◻verb

ankomma [-kom, -kommit, -kommen -kommet -komna, pres. -kommer]verb

frambringa [~de el. -bragte, ~t el. -bragt]verb

kompromissa [~de ~t]verb

alstra [~de ~t]verb

întâmpla

komma◼◼◼

göra◼◼◻

måste◼◼◻

råka◼◼◻

stå◼◼◻

fara◼◼◻

gå till◼◼◻

bli av◼◻◻

sticka◼◻◻

fly◼◻◻

räcka◼◻◻

12