Román-Latin szótár »

încă latinul

RománLatin
încă

adhunc

alius

alter

eatimnum

eatimnunc

sēdō

vēl

încă adjectiv

ceterus [cetera, ceterum]adjective

immobilis [immobilis, immobile]adjective

încă adverb

adhucadverb

etiamnumadverb

etiamnuncadverb

hactenusadverb

quoqueadverb

tamenadverb

încă conjuncție

autemconjunction

etiamconjunction

încă nu adverb

hauddumadverb

nondumadverb

încă o

alius

încă o dată

dē novō

dēnuō

încă o dată adverb

iterumadverb

încă un

alius

încăierare verbă

rixor [rixari, rixatus sum](1st) DEP
verb

încăierare substantiv

rixa [rixae](1st) F
noun

încălca

violō

încălca verbă

violo [violare, violavi, violatus](1st)
verb

încăleca

ascendō

încălzi

calefacere

calescere

caleō

formus

fovere

foveō

încălzi verbă

calefacio [calefacere, calefeci, calefactus](3rd) TRANS
verb

caleo [calere, calui, -](2nd) INTRANS
verb

calesco [calescere, -, -](3rd)
verb

foveo [fovere, fovi, fotus](2nd)
verb

încălzi substantiv

calor [caloris](3rd) M
noun

12