Portugál-Német szótár »

debulhar németül

PortugálNémet
debulhar verb

dreschen [drosch, dreschte; hat gedroschen, gedrescht]Verb
v