Orvosi-Magyar szótár »

genom jelentése magyarul

OrvosiMagyar
genom

genetikai állomány összessége

génkomplexum

genom

sejt kromoszómáinak összessége

sejtben levő kromoszómák összessége

vírusgenom

genome chip

DNS-chips

genome component

genom-komponens

genome fingerprint

genetikai ujjlenyomat

genome mapping

genom térképezés

genome physical map

genom-térkép

genomic deoxyribonucleic acid (gDNa)

gDNS (genomiális DNS)

genomic imprinting

genetikai bevésődés

genomic resource

genetikai erőforrás

bacterial genom, notitia genetica perfecta bacterii

bakteriális genom

fág fékezett genomja: fág DNS

profág

foszfátkötéssel a genomhoz kötött kis molekulatömegű fehérje

VPg fehérje

gene bank, genomic library, gene library, genetic library

génkönyvtár

Human Genom Projekt

Emberi Genom Projekt

protozoan genome

protozoális genom

viral genom

virális genom

További keresési lehetőségek:

OrvosiMagyar