Orvosi-Magyar szótár »

defectus jelentése magyarul

OrvosiMagyar
defectus

defekt

defektes

defektus

defektív

elgyengülés

fogyasztó … (testsúlyt)

fogyatkozás

fogyaték (pl. testi, szellemi, lelki)

fogyatékosság

hiba

hiány

hiányzó

imperfekt

kimerülés

lelki sérülés

rendellenes kialakulás

rongált

sérülés

tévedés

zavar

zavartság

zavarás (pl. látásé)

üzemzavar

defectus, abortivus

nem teljes

nem tökéletes

defectus, deficiens, desideratus

hiányzó

defectus, disfunctio, disturbantia, perturbatio

zavar

defectus, functio laesa, vitium

hibás működés

megzavart működés

defectus, incorrectio, vitium

hiba

hiány

tévedés

defectus, lapsus, vitium

fogyaték

fogyatékosság

hiba

hiba (fogyatékosság)

defectus, malformatio

defektus

hiány

rendellenes kialakulás

defectus, mancus, imperfectus, mutilus, mutilatus

defektes

12