Orvosi-Magyar szótár »

÷ bacterium diphtheriae jelentése magyarul

OrvosiMagyar
Bacterium diphtheriae

diftéria-baktérium

Bacterium

bakt. (baktérium)

bacterium

baktérium

hasadógomba

bacterium typhoidum

tífuszszerű baktérium

bacterium symbioticum

szimbiotikus baktérium

bacterium pyogenum

gennybaktérium

bacterium nitrificans

nitrifikáló baktérium

bacterium anaerobicum

anaerob baktérium

Bacterium paratrophum

paratróf-baktérium

Bacterium aerobium

levegőt igénylő baktérium

Bacterium

Baktérium …

bacterium intestinale

bélbaktérium

bacterium putrificans

rothadást okozó baktérium

Bacterium influenzae

Haemophilus influenzae

Bacterium abortus

Brucella abortus

Bacterium tularense

tularémia-baktérium

bacterium Shigellae

Shigella-baktérium

Bacterium mesophilum

mezofil baktérium

bacterium aerobicum

aerob baktérium

bacterium pathogenicum

betegséget előidéző baktérium

bacterium Bartonellae

Bartonella baktérium

bacterium intracellulare

intracelluláris baktérium

bacterium apathogenum

apatogén baktérium

bacterium patogenum

betegséget okozó baktérium

bacterium putrificans

rothasztó baktérium

bacterium pathogenicum

betegséget okozó baktérium

bacterium apathogenum

nem kórokozó baktérium

bacterium nitrificans

nitrogénképző baktérium

bacterium pyogenum

gennykeltő baktérium

aerogen bacterium

gáztermelő baktérium

B (Bacterium)

Baktérium

casus diphtheriae

diftériás eset

epidemia diphtheriae

diftériajárvány

proclamatio diphtheriae

diftériabejelentés

Bacilus diphtheriae

Löffler-féle bacilus

Bacillus diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae

venenum diphtheriae

diftériaméreg

focus diphtheriae

diftériagóc

Vaccinum diphtheriae

adszorbeált oltóanyag diftéria, tetanusz és szamárköhögés ellen

További keresési lehetőségek:

OrvosiMagyar