Orosz-Angol szótár »

женатый jelentése angolul

OroszAngol
женатый adjective
{m}

married(in a state of marriage; having a wife or a husband)
adjective
[UK: ˈmæ.rɪd] [US: ˈme.rid]

неженатый adjective

celibate(unmarried)
adjective
[UK: ˈse.lɪ.bət] [US: ˈse.lə.bət]

single(not married nor dating)
adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

sole(unmarried; widowed)
adjective
[UK: səʊl] [US: soʊl]

неженатый adjective
{m}

unmarried(having no husband or wife)
adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.rɪd] [US: ʌn.ˈme.rid]