Német-Lengyel szótár »

just lengyelül

NémetLengyel
Justin Substantiv

Justynnoun
imię męskie;

die Justiz [der Justiz; —] Adjektiv

sędziowskiadjective
dotyczący sędziego lub kolegium orzekającego, związany z sędzią lub kolegium orzekającym

der Justizminister [des Justizministers; die Justizminister] Substantiv

minister sprawiedliwościnoun

die Justizvollzugsanstalt [der Justizvollzugsanstalt; die Justizvollzugsanstalten] Substantiv

zakład karnynoun

Gerechtigkeit | Justiz Substantiv

sprawiedliwośćnoun
trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;

Lynchen | Lynchjustiz Substantiv

lincz(książkowy) rodzaj samosądu, wymierzenie przez tłum kary (szczególnie śmierci) na osobie posądzonej o przestępstwo bez przeprowadzenia sprawy sądowej
noun

die Lynchjustiz [der Lynchjustiz; —] Phrase

samosądphrase