Német-Cseh szótár »

nachricht jelentése csehül

NémetCseh
die Nachricht [der Nachricht; die Nachrichten] Substantiv

zprávy◼◼◼noun

zpráva◼◼◼noun

vzkaz◼◼◼noun

sdělení◼◼◻noun

zpravodajství◼◼◻noun

die Nachricht Substantiv

novinkynoun

Nachrichten

zprávy◼◼◼

zpravodajství◼◼◻

noviny◼◼◻

deník◼◻◻

der Nachrichtendienst [des Nachrichtendienstes, des Nachrichtendiensts; die Nachrichtendienste] Substantiv

zpravodajská služba◼◼◼noun

rozvědka◼◼◼noun

inteligence◼◼◻noun

Nachrichtenkonferenz

tisková konference◼◼◼

Nachrichtenoffizier

zpravodajec◼◼◼

die Nachrichtensendung [der Nachrichtensendung; die Nachrichtensendungen] Substantiv

zpravodajství◼◼◼noun

der Nachrichtensprecher [des Nachrichtensprechers; die Nachrichtensprecher] Substantiv

moderátor◼◼◼noun

die Nachrichtensprecherin [der Nachrichtensprecherin; die Nachrichtensprecherinnen] Substantiv

moderátorka◼◼◼noun

nachrichtlich

zpravodajský◼◼◼

benachrichtigen [benachrichtigte; hat benachrichtigt] Verb

informovat◼◼◼verb

upozornit◼◼◼verb

oznámit◼◼◻verb

uvědomit◼◼◻verb

sdělit◼◼◻verb

die Benachrichtigung [der Benachrichtigung; die Benachrichtigungen] Substantiv

oznámení◼◼◼noun

upozornění◼◼◼noun

informace◼◼◻noun

sdělení◼◼◻noun

zaregistrovat◼◻◻noun

SMS-Nachricht

SMS◼◼◼

Textnachricht

SMS◼◼◼

textovka◼◻◻