Magyar-szinonima szótár »

zagyvál magyarul

MagyarSzinonima
zagyvál ige

beszélverb

dumálverb

fecsegverb

halandzsázikverb

hantálverb

jár a szája

mellébeszélverb

nyomja a sódert

pofázikverb

szájaskodikverb

szövegelverb

sóderolverb

süketelverb

ugatverb

összezagyvál ige

összehordverb