Magyar-szinonima szótár »

tettre kész szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
tettre kész

bátoradjective

deréknoun adjective

elszántadjective

halálmegvetőadjective

harciasadjective

harcra kész

hevesadjective

hősnoun

hősiadjective

hősiesadjective

lovagiasadjective

merészadjective

rettenthetetlenadjective

vakmerőadjective

vitéznoun adjective

vállalkozónoun