Magyar-szinonima szótár »

tetszelgő magyarul

MagyarSzinonima
tetszelgő melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective