Magyar-szinonima szótár »

tehetség magyarul

MagyarSzinonima
tehetség főnév

adottságnoun

alkalmasságnoun

géniusznoun

hajlamnoun

képességnoun

készségnoun

lángelmenoun

lángésznoun

nagy szellem

rátermettségnoun

talentumnoun

vénanoun

zseninoun

ügyességnoun

tehetséges melléknév

bölcsadjective

eszesadjective

hozzáértőadjective

intelligensadjective

jártasadjective

jó eszű

jófejűadjective

kreatívadjective

nyílt eszű

okosadjective

ravaszadjective

szakavatottadjective

szakértőnoun

zseniálisadjective

éles elméjű

éles eszű

értelmesadjective

ügyesadjective

emlékezőtehetség főnév

emlékezetnoun

emlékezőképességnoun

memórianoun

képzelőtehetség főnév

fantázianoun

képzeletnoun

képzelőerőnoun

ítélőtehetség főnév

ítélőképességnoun