Magyar-szinonima szótár »

szükség magyarul

MagyarSzinonima
szükség főnév

hiánynoun

kakanoun

kényszernoun

kényszerűségnoun

nincstelenségnoun

nyomornoun

nyomorúságnoun

pénztelenségnoun

szegénységnoun

széknoun

székelésnoun

székletnoun

szükségességnoun

szükségletnoun

ínségnoun

szükséges melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

elengedhetetlenadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

jótékonyadjective

jóvátehetetlenadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kénytelenadjective

kívánatosadjective

kötelesadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

muszájverb

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

pótolhatatlanadjective

racionálisadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

12