Magyar-szinonima szótár »

pökhendi magyarul

MagyarSzinonima
pökhendi melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

pökhendiség főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun

önteltségnoun