Magyar-szinonima szótár »

pöffeszkedő magyarul

MagyarSzinonima
pöffeszkedő melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective