Magyar-szinonima szótár »

nagyképű magyarul

MagyarSzinonima
nagyképű melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

felvágósadjective

fennhéjázóadjective

fontoskodóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

nagyképűsködik ige

adja a bankot

felvágverb

hencegverb

megjátssza magát

nagyokat mond

nagyot mond

nagyzolverb

pöffeszkedikverb

túlozverb

nagyképűsködő melléknév

nagyképűadjective