Magyar-szinonima szótár »

megbeszélés magyarul

MagyarSzinonima
megbeszélés főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

eszmecserenoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

hantanoun

interjúnoun

konzultációnoun

megállapodásnoun

nézeteltérésnoun

párbeszédnoun

szócsatanoun

szóváltásnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun

értekezletnoun

összekoccanásnoun

összeszólalkozásnoun

összetűzésnoun

összezördülésnoun