Magyar-szinonima szótár »

lényegtelen magyarul

MagyarSzinonima
lényegtelen melléknév

alárendeltadjective

apróadjective

apró-cseprőadjective

bagatelladjective

csekélyadjective

csip-csupadjective

céltalanadjective

elhanyagolhatóadjective

eredménytelenadjective

feleslegesadjective

fölöslegesadjective

harmadrangúadjective

harmadrendűadjective

haszontalanadjective

hasztalanadjective

hiábavalóadjective

hiúadjective

indokolatlanadjective

jelentéktelenadjective

mellékesadjective

mellőzhetőadjective

minimálisadjective

másodlagosadjective

másodrangúadjective

másodrendűadjective

nem a tárgyhoz tartozó

nem feltűnő

nélkülözhetőadjective

piszlicsáréadjective

pitiadjective

pitiáneradjective

szükségtelenadjective

árnyalatnyiadjective

értelmetlenadjective