Magyar-szinonima szótár »

jótékony magyarul

MagyarSzinonima
jótékony melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösadjective