Magyar-szinonima szótár »

interjú magyarul

MagyarSzinonima
interjú főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

eszmecserenoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

hantanoun

megbeszélésnoun

párbeszédnoun

riportnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun