Magyar-szinonima szótár »

hiú magyarul

MagyarSzinonima
hiú melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

céltalanadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

eredménytelenadjective

feleslegesadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

fölöslegesadjective

gőgösadjective

haszontalanadjective

hasztalanadjective

hetykeadjective

hiábavalóadjective

indokolatlanadjective

kevélyadjective

lényegtelenadjective

mellőzhetőadjective

nagyképűadjective

nélkülözhetőadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

szükségtelenadjective

tetszelgőadjective

értelmetlenadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

meghiúsul ige

elpusztulverb

elvészverb

semmivé válik

összeomlikverb

összeroppanverb

meghiúsít ige

akadályozverb

bénítverb

feltartverb

feltartóztatverb

12