Magyar-szinonima szótár »

hanta magyarul

MagyarSzinonima
hanta főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

eszmecserenoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

interjúnoun

megbeszélésnoun

nagyhangú beszéd

nagyotmondásnoun

nagyzolásnoun

párbeszédnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun