Magyar-szinonima szótár »

hantál magyarul

MagyarSzinonima
hantál ige

beszélverb

dumálverb

fecsegverb

halandzsázikverb

jár a szája

mellébeszélverb

nyomja a sódert

pofázikverb

szájaskodikverb

szövegelverb

sóderolverb

süketelverb

ugatverb

zagyválverb