Magyar-szinonima szótár »

gőgös magyarul

MagyarSzinonima
gőgös melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

gőgösség főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun

önteltségnoun