Magyar-szinonima szótár »

figyelmes szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
figyelmes melléknév

alaposadjective

bizalmasadjective

buzgóadjective

diszkrétadjective

éberadjective

elővigyázatosadjective

előzékenyadjective

finom modorúadjective

gálánsadjective

gondosadjective

hűvösadjective

intimadjective

kedvesadjective

készségesadjective

körültekintőadjective

lelkiismeretesadjective

lovagiasadjective

óvatosadjective

pontosadjective

ravaszadjective

szemesadjective

szívesadjective

szolgálatkészadjective

tapintatosadjective

tartózkodóadjective

titoktartóadjective

udvariasadjective