Magyar-szinonima szótár »

felfuvalkodott magyarul

MagyarSzinonima
felfuvalkodott melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

felfuvalkodottság főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

felfuvalkodásnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun

önteltségnoun