Magyar-szinonima szótár »

felfedez magyarul

MagyarSzinonima
felfedez ige

felfedverb

kiderítverb

kifürkészverb

kinyomozverb

kipuhatolverb

megfigyelverb

meglelverb

meglátverb

megpillantverb

megtalálverb

megérezverb

ráakadverb

rábukkanverb

rálelverb

rátalálverb

tapasztalverb

érezverb

érzékelverb

észlelverb

észreveszverb

felfedezetlen melléknév

lappangóadjective

rejtettadjective

felfedezés főnév

felfedésnoun

felfedező főnév

detektornoun

felfedőadjective