Magyar-szinonima szótár »

fecsegés magyarul

MagyarSzinonima
fecsegés főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

csevegésnoun

csicsergésnoun

csiripelésnoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

eszmecserenoun

halandzsanoun

hantanoun

interjúnoun

karattyolásnoun

megbeszélésnoun

párbeszédnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun