Magyar-szinonima szótár »

eszmecsere magyarul

MagyarSzinonima
eszmecsere főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

hantanoun

interjúnoun

megbeszélésnoun

párbeszédnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun