Magyar-szinonima szótár »

eredménytelen magyarul

MagyarSzinonima
eredménytelen melléknév

céltalanadjective

feleslegesadjective

fölöslegesadjective

haszontalanadjective

hasztalanadjective

hatástalanadjective

hiábavalóadjective

hiúadjective

indokolatlanadjective

lényegtelenadjective

meddőadjective

mellőzhetőadjective

nélkülözhetőadjective

sikertelenadjective

szükségtelenadjective

terméketlenadjective

értelmetlenadjective

eredménytelenül

feleslegesenadjective

fölöslegesen

hasztalanadjective

hatástalanuladjective

hiábaadverb

mindhiábaadverb